هفت اصل براي کنترل ديابت در زندگي(قسمت دوم)

برای مطالعه قسمت اول اینجا کلیک کنید. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- اصل پنجم  نظارت بر ديابت خود با کنترل متوسط گلوکز خون ، فشار خون و ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 46 بازدید

هفت اصل براي کنترل ديابت در زندگي(قسمت اول)

برای کسانی که دیابت دیابت دارند                        هفت اصل براي کنترل ديابت در زندگي برگرفته از سايت مركزملي اطلاعات ديابت امریکا WWW.NIDDK.NIH.GOV/ مترجم ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 141 بازدید
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
3 پست
دی 85
8 پست