هرم غذايي The food pyramid

the food pyramid

از انواع غذاها براي بدست آوردن ويتامين‌ها و مواد معدني موردنيازتان استفاده كنيد. هرم غذايي مشاهده كنيد. از غذاهايي كه دربالاي  هرم قرار گرفته‌اند كمتر مصرف كنيد و در عوض از غذاهاي پايين هرم  بيشتر مصرف كنيد.

روزانه چه مقدار غذا بايد مصرف شود؟

در صورتي كه يكي از موارد زير شامل شما مي‌شود بايد در روز 1.200 تا 1.600 كالري دريافتي مواد غذايي داشته باشيد.

- يك خانم كم وزن و باريك اندام كه تمرينات ورزشي را انجام مي‌دهد.

- يك خانم متوسط و  متناسب كه باز هم مي‌خواهد وزن كم كند.

- يك خانم متناسب كه تمرينات ورزشي زيادي را انجام نمي‌دهد.

جهت دريافت 1.200- 1.600 كالري در روز از گروههاي غذايي زير انتخاب نمائيد.

6 واحد مواد نشاسته‌دار

2 واحد شير و ماست

3 واحد سبزيجات

2 واحد گوشت و جانشينهاي آن

2 واحد ميوه

بيش از 3 واحد چربي

با مسئول مراقبتهاي خود دربارة طرح‌ريزي يك برنامة غذايي متناسب با روشهاي معمول غذا  خوردن شما، رژيم روتين شما و داروهاي ديابت خود مشورت كنيد و سپس طرح را به عرصة اجرا درآوريد.

در صورتي كه يكي از موارد زير شامل شما مي‌شود بايد در روز 2.000 تا 2.400 كالري دريافتي مواد غذاي داشته باشيد.

- يك مرد بلند قد و يا متوسط هستيد كه فعاليت شغلي، فيزيكي به خصوص و يا ورزش زيادي انجام مي‌دهيد.

- يك مرد بلند قد در وضعيت وزني مناسب هستيد و يا يك زن بلند قد هستيد كه فعاليت شغلي به خصوص و يا ورزش زيادي انجام مي‌دهد بايد در روز كالري زيادي دريافت داريد.

جهت دريافت 2.000 تا 2400 كالري روزانه از گروههاي غذايي زير انتخاب نمائيد.

11 واحد نشاسته‌دارها

2 واحد شير و ماست

4 واحد نشاسته

2 واحد گوشت و جانشينهاي آن

3 واحد ميوه

بيش از 5 واحد چربي

با مسئول مراقبتهاي خود دربارة طرح‌ريزي يك برنامه‌ غذايي متناسب با روشهاي معمول خوردن، رژيم روتين شما و داروهاي ديابت خود مشورت كنيد و سپس طرح را به اجرا درآوريد.

-------------------------------------------------------------

برگرفته از سایت انجمن ملی سلامت امریکا   NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH 

http://diabetes.niddk.nih.gov/

 

مترجم: مختار یعقوبی کارشناس ارشد پرستاری

 niddk%20diabetes.JPG

/ 2 نظر / 80 بازدید
علی

پدر من هم ديابت دارد!

محمد

این هرم جالب است