{تغذیه}غذاها چگونه مي‌توانند بر ميزان قند خون تأثير بگذارند؟

شما مبتلا به چه نوعي از ديابت هستيد؟ چرا، چگونه و چه مقدار غذا در هر وعده مي‌تواند بر روي ميزان قند خون اثر بگذارد؟

گلوكز خون نوعي قند است كه در خون يافت مي‌شود و منبع اساسي تأمين انرژي بدن انسان مي‌باشد. اگر شما مبتلا به ديابت هستيد (و يا دچار هر نوع اختلالي  در تعادل گلوكز بدن) مي‌باشيد در صورت مصرف مواد غذايي زياد قند خون شما مي‌تواند به ميزان زيادي افزايش يابد.

در صورت افزايش مداوم قند خون است كه بيماري ايجاد مي‌شود.

همچنين اگر مقدار دقيق داروهاي ديابت را در زمان مشخص مصرف نكنيد باز اين امكان وجود دارد كه قند خون شما بسيار بالا و يا بسيار پايين برود.

در صورتي كه قند خون شما مدت زمان زيادي بالا بماند مي‌تواند بر روي اعضائي مثل چشم، پا و كليه عوارضي برجا گذارد. به علاوه اگر مدت زمان زيادي هم پايين بماند فرد مبتلا به هيپوگليسمي خواهد شد. حفظ قند خون در ميزان نرمال و طبيعي خود از ايجاد عوارض مربوط به ديابت جلوگيري خواهد كرد كه در رابطه با ميزان طبيعي قند خون افراد مي‌توانند با پزشك و يا افراد دوره ديده مشورت داشته باشند.

سطح قند خون:

سطح قند خون بايد در چه حدي نگاه داشته شود؟

ميزان گلوكز و قند خون طبيعي درمورد اكثر افراد طبق جدول زير است؟!

قبل از غذا

130-90

2-1 ساعت بعد از غذا شروع مصرف دورة غذايي

كمتر از 180

دربارة ميزان طبيعي قند خون با پزشك خود صحبت نموده و مقدار آن را در جدول زير يادداشت فرمائيد.

قبل از غذا

...................تا ..................

2-1 ساعت بعد از غذا شروع مصرف دورة غذايي

كمتر از 180

با پزشك خود درباره اينكه چگونه مي‌توانيد قند خون را اندازه‌گيري كنيد مشورت نمائيد. نتايج حاصل از اين بررسي به شما خواهد گفت كه طرح مراقبتي پياده شده تا چه حد موفق بوده است همچنين تستهاي   A1C را انجام دهيد. اين تستها متوسط قند خون شما را در طول سه ماه گذشته مشخص خواهد كرد.

(..... ادامه دارد)

برگرفته از سایت انجمن ملی سلامت امریکا   NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH 

http://diabetes.niddk.nih.gov/

مترجم: مختار یعقوبی کارشناس ارشد پرستاری

/ 0 نظر / 116 بازدید